Forsiden > Karriere > For bedrifter > Fakta om hovedprosjekt

Hovedprosjekt

Som avslutning på bachelorstudiet ved avdeling for teknologi (tidligere NITH) på Westerdals Oslo ACT, skal studentene gis trening i å gjennomføre et krevende prosjekt, ute hos en reell oppdragsgiver. Bedrifter får her mulighet til å løse oppgaver som man ellers ikke har kapasitet  til å løse

Kom i gang, kom på frokostseminar!
Våre studenter jobber kontinuerlig med å knytte kontakter med mulige oppdragsgivere, og i de senere årene har vi hatt flere oppdragsgivere enn studentgrupper. Vi arrangerer et frokostseminar 22. september 2014 med informasjon om hovedprosjektet og ”speed-dating” mellom studenter og bedrifter.

 

PROGRAM:
08:30-9:00    Lett frokost og informasjon i Westerdals Oslo ACTs lokaler
09:00.10:30  Speed-date mellom studentgrupper og bedrifter,
stands i Gallerigaten

For påmelding til arrangementet, klikk her.

Dersom dere har spørsmål til hovedprosjekt ta kontakt med ansvarlig for hovedprosjektet, førsteamanuensis Tor-Morten Grønli.

Litt om hovedprosjektet
Hovedprosjektet har en studiebelastning på 15 studiepoeng, som tilsvarer tre dagers arbeid per uke gjennom ett semester, i perioden januar-mai. Hensikten med prosjektet er å gi studentene mulighet til å benytte teoretisk og praktisk kunnskap innen et valgt område. Prosjektet skal utføres i en virksomhet slik at studentene også får en reell yrkeserfaring.Kjernekompetansen hos våre studenter:

 • Basisferdigheter innen IT
  Programmering, systemutvikling, databaser, teknologi.
 • Prosjektarbeid
  Gjennomføring av større utviklingsprosjekter, bruk av SCRUM. Løsnings- og forretningsorientert.

 

Spesialisering i studieprogrammer:

 • Programmering:
  Java, JEE, patterns og arkitektur, Android, Ruby, algoritmer
 • Spillprogrammering:
  C++, Java, databaser, OpenGL grafikkprogrammering, kunstig intelligens
   
 • E-business:
  ERP-systemer, CRM-systemer, webdesign, business intelligence, datavarehus, innovasjon
   
 • Spilldesign:
  Konseptutvikling, systemdesign, innholdsdesign og balansering, prototyping, brukertesting
   
 • Interaktivt design:
  Webutvikling, interaksjonsdesign, forbrukerpsykologi, usability, designlab, effektevaluering
   
 • 3D-grafikk:
  Modellering, teksturering, animasjon og rendring i 3ds max, Vray, Mudbox, visualisering
 • Digital Markedsføring:
  Markedsføring, digital markedsføring, sosiale media markedsføring, interaksjonsdesign, .NET, Web 2.0 og Ajax, effektevaluering 
 • Mobil Apputvikling:  Grensesnittdesign, mobile økosystemer, mobil programmering, innovasjon

Studenter ved Westerdals Oslo ACT avdeling for teknologi skriver også masteroppgaver på 6-12 måneder

Ønsker du mer informasjon om master, kontakt førsteamanuensis Asle Fagerstrøm.

 


Mål for hovedprosjektet
De konkrete målene for hovedprosjektet utformes av oppdragsgiver og studentgruppen i fellesskap. Temaet kan velges fritt så lenge det har en tilknytning til studiet. Det er ønskelig at prosjektarbeidet gir resultater som virksomheten er tjent med.

Gjennomføring
Hovedprosjektet gjennomføres vanligvis i grupper på 3-6 studenter. Det forventes normalt at det frigjøres arbeidsplass hos oppdragsgiveren tre dager i uken i perioden fra januar til mai. 

Veiledere
Oppdragsgiveren må tilby en ekstern veileder til gruppen, som først og fremst skal  være tilgjengelig for faglig råd og hjelp, følge opp prosjektets fremdrift, og foreta nødvendige beslutninger. Høgskolen stiller med en intern veileder, hvis oppgave er å følge opp metodiske og teoretiske sider ved prosjektet.

Sluttresultat
Prosjektarbeidet skal munne ut i en prosjektrapport og en løsning som blir sensurert, og vil sammen med en muntlig presentasjon danne grunnlag for studentenes karakterer. Studentene kan ikke motta ytelser av noe slag og oppdragsgiver har eiendomsrett til sluttproduktet.

 

Eksempler på temaer i prosjekter som er gjennomført tidligere: 

 • Egmont serieforlag, Rutetid.no - Tegneserier fra Print til Digital
 • Funcom AS, Utvikling av et flerspillerbasert dataspill i UDK
 • Gap Gemini, Mobilapplikasjon for Statens Lånekasse for Utdanning
 • Ergo Group (nå Evry), Implementering av CPM-avtalen ift ITIL
 • Syscom AS, Utvikling av kundeportal
 • Itera Consulting, Utvikling av prosjekt web for shipping-bransjen, med fokus på anløp ved hjelp av SharePoint 2010
 • Posten Norge AS, Utvikling av sporingsapplikasjon for iPhone og Android
 • Mattilsynet, Blåskjell-app