Forsiden > Master > Course Information > - DIGITAL BUSINESS SYSTEMS

DIGITAL BUSINESS SYSTEMS

Masters_student_Ida_bergum Digital Business Systems student Ida Bergum

Kandidatene som har fullført denne spesialiseringen, vil ha mulighet til å ta ansvar for å løse komplekse oppgaver og gjennomføre forskningsprosjekter av høy kvalitet i en organisasjon. Dette innebærer evnen til å definere et passende forskningstema, velge og utvikle en teknisk løsning, ivareta etiske forhold, og evaluere og kommunisere forskningsresultatene på en systematisk måte.

LÆRINGSUTBYTTE

Etter fullført studium vil kandidatene være i stand til å beskrive og diskutere sentrale teorier om hvordan forretningssystemer kan støtte opp under verdiskapning i en organisasjon. De skal også være i stand til å forstå funksjonen informasjonsteknologien har innen forretningsinnovasjon. Kandidatene skal i tillegg til å oppnå gode ferdigheter innen anvendt forskning, oppnå følgende praktiske ferdigheter:

  • Analysere komplekse problemer innen IS feltet
  • Konfigurere og implementere sentrale forretningssystemer
  • Evaluere forretningssystemer
  • Designe og være i stand til å anbefale digitale forretningssystemer

KARRIEREMULIGHETER

En vellykket implementering av forretningsløsninger krever kompetanse innen teknologi og forretning. Med en mastergrad innen Digital Business Systems kan kandidaten gå inn i følgende roller:

  • IT-leder
  • Prosjektleder
  • Forretningsanalytiker
  • Konsulent
  • Systemutvikler
  • Ekspert innen IT-sikkerhet

GJENNOMFØRING

Første år
I løpet av det første året vil kandidatene få kunnskaper og ferdigheter innen IS-forskning, prosjektledelse, ERP og supply chain, digital markedsføring, IT-ledelse, sosiale media ledelse, tingenes internett og business intelligence.

Andre år
Dette studieåret har fokus på kunnskaper og ferdigheter for å kunne gjennomføre masterprosjektet. Fellesemnene andre året skal forberede studentene til masteroppgaven. Gjennom arbeidet med masteroppgaven vil studentene være i stand til å trekke på emner fra første året og fellesemner andre året. Det er anbefalt at studentene har et opphold i en bedrift i løpet av det andre året.

 

Facts

Degree
Master of Information Technology
Programme of study
Digital Business Systems
Duration
2 years full-time/3 years part-time
Credits
120
Registration fee
NOK 1.800
Admission requirements
Bachelor degree
Completion
10 courses + Dissertation
Start
August 21, 2014
Fee per year for NITH students (NOK)
Full-time: 69.400 | Part-time: 48.900
Fee per year (NOK) for eksternal students
Full-time: 80.200 | Part-time: 56.300
Awarded Title
Master of Information Systems with specialisation in Digital Business Systems
Course Language
English only

Full-time Course Schedule

Year 1
Introduction to IS Research (7,5 ect)
Agile Project Management (7,5 ect)
ERP and Supply Chain (7,5 ect)
Digital Marketing (7,5 ect)
IT Governance (7,5 ect)
Social Media Management (7,5 ect)
Internet of Things (7,5 ect)
Business Intelligence (7,5 ect)
Year 2
Consulting and Leadership (7,5 ect)
Research Methods (7,5 ect)
Dissertation (45 ect)

Admission and contact information