A550e1d31fb8888f6e8044999fddb0d7?s=150

Sturla Bakke

Høgskolelektor / Assistant professor 

sb@nith.no

22059979

Jeg er høyskolelektor og doktorgradsstipendiat ved NITH.

Jeg underviser i interaksjonsdesign og menneske-maskin interaksjon på vårt bachelorprogram i Interaktivt Design, og veileder prosjektgrupper i disse fagene. Jeg underviser/har undervist i følgende emner:
- Introduksjon til Interaksjonsdesign
- Interaksjonsdesign 1
- Interaksjonsdesign 2
- PJ312 – prosjektfag, 2. Klasse
- PJ600 – hovedprosjekt, 3. klasse

Mitt doktorgradsarbeid omhandler menneske-maskin interaksjon med fokus på grensesnittkompleksitet i store informasjonsinfrastrukturer. Jeg er PhD-student ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo.

Mine forskningsinteresser er:
- Human-Computer Interaction (HCI)
- Usability
- User Experience
- User interface complexity
- Participatory Design
- Information Infrastructures Design

Aktuelle linker